Voor zorgverleners 

Samenwerken met zorgverleners uit verschillende disciplines om de behandeling van artrose verder te verbeteren. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Want: waar vindt u andere zorgverleners met specifieke kennis over artrose? En: hoe leert u van elkaar? Het Artrosenetwerk West Nederland intensiveert kennisuitwisseling en samenwerking in de regio. Hoe? Door professionals uit de eerste en tweede lijn bij elkaar te brengen. Alle beschikbare kennis en inzichten zijn immers hard nodig voor goede en passende artrosezorg.

Welke zorgverleners zijn aangesloten?

Zorgverleners uit de eerste en tweede lijn uit de regio West-Nederland. De zorgverleners handelen volgens de richtlijnen die Artrosenetwerk West Nederland onderschrijft.

Aangesloten zijn bijvoorbeeld huisartsen, paramedici zoals fysiotherapeuten en caesartherapeuten en orthopedisch chirurgen. U vindt alle aangesloten zorgverleners via de Artrosezorgvinder.

Richtlijnen en naslagwerk

 

Richtlijnen

Verschillende zorgverleners in de eerste lijn en de tweede lijn komen in aanraking met cliënten met artrose. In de afgelopen jaren zijn verschillende evidence-based richtlijnen ontwikkeld voor de behandeling van artrose.

Het Artrosenetwerk West Nederland hanteert de volgende richtlijnen als sturing voor de behandeling:

KNGF Richtlijn Artrose Heup & Knie
VvOCM Richtlijn Artrose – Cesar/Mensendieck
NHG Standaard niet-traumatische knieklachten

 

Stepped Care

Stepped Care, stap voor stap (voor de fysiotherapeut en de huisarts)

Educatie patienten (voor de fysiotherapeut en de huisarts)

Uitleg oefentherapie artrose heup en knie (voor de fysiotherapeut)

 

 

 

 

Ook een vermelding op deze site?
Meld uw praktijk aan! 

Waarom lid worden?

  • U bent via de Artrosezorgvinder voor zowel patiënten als collega-zorgverleners eenvoudig vindbaar als artrosedeskundige.
  • Het netwerk vergemakkelijkt laagdrempelig multidisciplinair overleg en intensievere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn.
  • Kennisdeling en -overdracht tijdens bijeenkomsten, symposia en bij- en nascholingssessies.
  • U draagt bij aan kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire artrosezorg in de regio West-Nederland.

Zie ook de doelen van Artrosenetwerk West Nederland.

Kosten

Er zijn geen aanmeld- of contributiekosten verbonden aan het lidmaatschap van het Artrosenetwerk West Nederland.

Opzeggen lidmaatschap

Uw schriftelijke opzegging van uw lidmaatschap stuurt u uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar naar [email protected]. Ter controle sturen wij u een bevestiging van de opzegging.

Voorwaarden voor lidmaatschap

Om lid te kunnen worden van Artrosenetwerk West Nederland voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • U staat – indien verplicht voor uw beroepsgroep – ingeschreven in het BIG-register.
  • U neemt minimaal eenmaal per jaar deel aan symposia, bij- of nascholingen van Artrosenetwerk West Nederland.
  • U onderschrijft de wijze van rapportage van Artrose Netwerk West Nederland.
  • U hebt relevante werkervaring.

Zo waarborgt Artrosenetwerk West Nederland de vakbekwaamheid van de aangesloten zorgverleners.

Aanmelden

Vul het aanmeldformulier in. U ontvangt een e-mail met een automatische bevestiging van uw aanmelding. Hierin wordt u gevraagd om bewijsvoering van uw scholing terug te sturen. Als u voldoet aan alle voorwaarden wordt u opgenomen in de Artrosezorgvinder en op de hoogte gehouden van activiteiten van het netwerk.

Aanmeldformulier