Stepped Care 

 Het Artrose Netwerk West Nederland handelt volgens het zogenaamde Stepped Care Principe:

 • Doel: optimalisatie behandeling artrose heup en knie.
 • Werkwijze: Geboden zorg is niet zwaarder dan nodig en interventies worden pas overwogen als conservatieve maatregelen geen effect meer hebben.
 • Geeft een transparante aanbevelingen over het soort interventie, de fasering en indicaties
 • Geeft mogelijkheden voor opstellen en evalueren van behandeldoelen samen met de patiënt. Motivatie en zelfmanagement wordt hiermee vergroot
 • Geeft de optimale zorgstrategie zoals in de huidige richtlijnen beschreven en aanbevolen is. De strategie helpt de aanbevolen zorg op het juiste moment en in de juiste volgorde toe te passen. Stepped care bij artrose is voornamelijk gericht op de patiënt, op zorgzwaarte, en wil het shared decision making tussen zorgverlener en patiënt vereenvoudigen.

De Stepped care is opgedeeld in drie fases die zo nodig opeenvolgend doorlopen worden:

Aanbevelingen volgens de Primary Care Stepped Care Strategie voor patiënten met heup- of knieartrose

  Stap 1 Stap2 Stap 3
Diagnostische procedures en onderzoek
 • medische voorgeschiedenis en lichamelijk onderzoek
 • onderzoek functie en beperking in activiteiten
 • samen met patiënt behandeldoelen bepalen
 • radiologisch onderzoek op indicatie
 • onderzoek van pijn coping en psychosociale factoren
 • aanpassing doelen
 • radiologisch onderzoek
 • afspraak bij orthopedisch chirurg
 • aanpassing doelen
Therapeutische modaliteiten
 • educatie
 • lLeefstijl adviezen
 • medicatie
 • pijnmedicatie
  • paracetamol
 • pijnmedicatie
  • NSAID’s
  • tramadol
 • intra-articulaire injecties
 • operatie, bijvoorbeeld prothesiologie
Evaluatie 2-3 maanden 6 weken – 3 maanden na start fase 2 Samen met patiënt interval bepalen