Over het artrosenetwerk 

Artrosenetwerk West Nederland draagt bij aan goede en passende zorg voor mensen met artrose. De deelnemende zorgverleners uit diverse disciplines hebben specifieke deskundigheid ten aanzien van artrose en handelen volgens de richtlijnen die Artrosenetwerk West Nederland onderschrijft.

Doelen

  • Intensievere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn in de regio West-Nederland. De korte lijnen faciliteren laagdrempelig multidisciplinair overleg.
  • Kennis en inzichten uitwisselen.
  • Optimaliseren en multidisciplinair standaardiseren van diagnostiek en behandelingstrajecten voor artrose in knie en heup waarbij beroepsinhoudelijke richtlijnen en protocollen op elkaar worden afgestemd.
  • De kwaliteit van de regionale multidisciplinaire artrosezorg verder verbeteren en bewaken.

Wie zijn wij?

Artrosenetwerk West Nederland is tot stand gekomen op initiatief van de vakgroep orthopedie van het Spaarne Gasthuis, in nauw overleg met zorgverleners uit de eerste en tweede lijn.

Aanmelden zorgverlener